«powrót

Nysa: kościół św. Krzyża

Kościół św. Krzyża (Jerozolimski) wybudowano na pamiątkę męki Zbawiciela. Odległość między ratuszem miejskim a kościołem jest taka sama jak odległość między domem Piłata a miejscem Ukrzyżowania Chrystusa w Jerozolimie.

Pierwotnie na miejscu, gdzie stoi kościół, znajdował się drewniany kościółek wzmiankowany już w 1341 r. Przy kościółku miała znajdować się pustelnia. W roku 1633 r. zburzono tę drewnianą świątynię, aby na jej miejscu wybudować murowany kościół. Został on poświęcony 14 kwietnia 1639 roku. Budowla ma gotycką formę, elementy renesansowe, a powstała w czasach baroku.

Na fasadzie frontowej, w szczycie, znajdowało się przedstawienie podwójnego krzyża Bożogrobców , będącego wyraźnym podkreśleniem związku tej świątyni z zakonem - strażnikiem tajemnic Jerozolimy.

Obowiązkiem mieszkańców było pielgrzymowanie w Wielki Piątek każdego roku o godz. 12 spod kościoła św. Jakuba do Kościoła Jerozolimskiego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.