«powrót

obrazoburcy

ikonoklaści (gr eikonoklastes, łac ikonoclastes) wyznawcy poglądu potępiającego kult obrazów przedstawiających Osoby Boskie i świętych.

Stosunek do obrazów dwukrotnie doprowadził do gwałtownych konfliktów w chrześcijaństwie. W 726 r. cesarz bizantyński Leon III potępił powszechny kult obrazów, co doprowadziło wierzących do podziału na czcicieli i obrazoburców. Prześladowanie tych pierwszych skończyło się dopiero w 787 r., gdy na soborze w Nicei przyzwolono na kult świętych obrazów.

W XVI w. zradykalizowała się protestancka niechęć do katolickiego kultu obrazów (od 1522 r. w niemieckich kościołach rozpoczęło się usuwanie i niszczenie obrazów i posągów świętych). Ewangelicki Kościół reformowany zupełnie odrzuca przedstawienia Boga i świętych (stąd powiedzenie Pusto jak w kalwińskim kościele).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.