«powrót

Gdańsk: obraz „Odbudowa świątyni przez króla Joasa”

Obraz Antoniego Möllera został namalowany w 1602 roku. Przedstawia scenę budowy świątyni Bożej. W tym wypadku świątynią jest sam Gdańsk, w którym obywatele zobowiązują się płacić podatki.

Na obrazie wznoszona świątynia ma dwie nawy główne, co ma symbolizować tolerancję religijną społeczeństwa gdańskiego.

Obraz stanowi również przedstawienie ówczesnej sztuki i technologii wznoszenia budowli. Obecnie znajduje się w gdańskim Muzeum Narodowym.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.