«powrót

Odnowa w Duchu Świętym

Początki Odnowy Charyzmatycznej w Kościele wiąża się z doświadczeniami wspólnot ewangelickich na poczatku XX w.

Za początek tego ruchu w Kosciele katolickim uznaje sie dni skupienia zorganizowane w Pittsburghu dla wykładowców akademickich i studentów pragnących pogłębić swą więź z Bogiem. Modlitwa o odnowę sakramentu bierzmowania i łask Ducha Świętego zaowocowała doświadczeniem, które uczestnicy tego spotkania opisali - w nawiązaniu do Dziejów Apostolskich - jako "chrzest w Duchu Świętym".

Doświadczyli wielu charyzmatów opisywanych w Piśmie św., jak mówienie językami, prorokowanie i uzdrawianie.

Obok spontanicznie powstałej grupy rozwijały się kolejne. Odnowa nie jest jednorodnym ruchem. Składa się z wielu niezależnych grup. Łączy je jednak wspólne doświadczenie i wspólne cele. Ruch rozprzestrzenił się niezwykle szeroko. Szcuje sie, ze ponad 70 mln. katolików w ponad 100 krajach zostalo "dotkniętych" przez Ducha Św. Jest to fenomen określany przez papieża Jana Pawła II jako jeden ze znaków "nowej wiosny Kościoła".

Do Polski wspólnoty Odnowy dotarły w 1975 r. Obecnie w każdej diecezji dizała przynajmniej kilkadziesiąt grup modlitewnych tego nurtu.

Od 1983 r. organizowane są ogólnopolskie kongresy ruchu. Przybywa na nie od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy osób.

W stałej formacji odnowowej w Polsce uczestniczy ok 30 tys. osób.

Odnowa posiada liczne centra formacyjne, mni. Centrum Formacji Wieczernik w Magdalence k. Warszawy, czy Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi. Odnowa wydaje też periodyki: "List", "Zeszyty Odnowy w Duchu Śiwętym", Szum z nieba" , "Jezus żyje" oraz wiele czasopism o zasięgu lokalnym.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: