«powrót

odpust

  • całkowite lub częściowe odpuszczenie kar za grzechy przez uprawnioną do tego władzę świecką (jest to coś innego niż odpuszczenie samego grzechu).

Warunkiem uzyskania odpustu jest zwykle spowiedź, modlitwa w intencjach Ojca świętego i pobożne nawiedzenie kościoła (niekiedy cmentarza). Kościół udziela odpustów także przy innych okazjach, m.in. za publiczne wyznanie wiary poprzez udział w niektórych nabożeństwach (np. drodze krzyżowej na ulicach miasta), za udział w adoracji Najświętszego Sakramentu w Roku Eucharystii i in.

  • lokalna uroczystość kościelna obchodzona najczęściej z okazji święta patrona świątyni, połączona z kiermaszem i innymi atrakcjami. Nazwa pochodzi stad, że za nawiedzenie kościoła można było uzyskać odpust od kary za grzechy.
  • © 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.