«powrót

Ojców: kaplica na wodzie

Kaplica pw. św. Józefa Robotnika, zwana Kaplicą Na Wodzie pochodzi z 1901 r. Zbudowana na planie krzyża, na filarach zamocowanych na dnie Prądnika. We wnętrzu oryginalne ołtarze w kształcie szczytów chat chłopskich.

Kaplica przebudowana została na obiekt sakralny w 1901 r. z dawnych łazienek zdrojowych z 1894 r.

Według tradycji, usytuowanie kaplicy nad Prądnikiem związane było z zarządzeniem cara Mikołaja II, który zabronił budowania obiektów sakralnych na ziemi ojcowskiej, wobec czego kaplicę wzniesiono "na wodzie”.

Kaplica jest eklektyczna z elementami zdobniczymi charakterystycznymi dla tzw. stylu szwajcarsko-ojcowskiego i stylu zakopiańskiego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.