«powrót

Oława: kościół Matki Bożej Pocieszenia

Kościół Matki Bożej Pocieszenia w Oławie wzniesiony został ok. 1300 r. Z tego okresu pochodzi wczesnogotyckie prezbiterium.

Renesansowa nawa główna z 1587 r., przebudowana została w XVII stuleciu.

Wewnątrz znajdują się gotyckie detale architektoniczne i barokowe wyposażenie. Z epoki renesansu pochodzą płaskorzeźby, epitafia, ambona i wczesnorenesansowy obraz „Ukrzyżowanie” w prezbiterium.

W ołtarzu bocznym znajduje się otoczony kultem barokowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, przywieziony przez przesiedleńców z diecezji lwowskiej.

Neogotycki ołtarz główny mieści barokowe obrazy św. Tadeusza Judy i św. Mikołaja z pierwszej połowy XVIII w.

W kaplicy św. Rocha wisi obraz „Zwiastowanie” ufundowany przez Jadwigę Elżbietę, żonę Jakuba Sobieskiego, jako wotum za jego uwolnienie z twierdzy Ronigstein.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.