«powrót

Oleśnica: kościół ewangelicki Zbawiciela

Kościół ewangelicki Zbawiciela w Oleśnicy powstał w średniowieczu jako synagoga dla miejscowej gminy żydowskiej.

Dwunawowa świątynia o charakterze halowym od 1535 r. używana była jako magazyn. W trakcie adaptacji na kościół ewangelicki stracił gotyckie filary. Nakrywa go sklepienie kolebkowe.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.