«powrót

Oleśnica: synagoga

Gotycka synagoga w Oleśnicy powstała pod koniec XIV stulecia. Początkowa była budowlą halową, dwunawową o sześciu polach sklepiennych.

Po wygnaniu Żydów z miasta w 1535 r. synagoga pełniła rolę magazynu i arsenału. Zburzono wtedy wewnętrzne filary. Aby możliwe było wprowadzanie do środka armat, w kruchcie wybito szerokie przejście. Równie duży wjazd powstał w ścianie wschodniej.

W roku 1695 synagoga została przejęta przez ewangelików i pełniła funkcję kościoła. W 1730 r. budynek spłonął. Został odbudowany po czterech latach. Na wieży pojawił się dach przypominający chińską pagodę.

W 1968 r. świątynia została odremontowana. Jest filią wrocławskiej parafii ewangelicko-augsburskiej i kościoła zielonoświątkowców.

Przy ulicy Wojska Polskiego w Oleśnicy znajdował się cmentarz żydowski, założony w 1821 r. Został jednak zrównany z ziemią i na jego miejscu stoją wojskowe koszary.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.