«powrót

Olesno: kościół św. Michała

Murowany kościół św. Michała został wzniesiony w 1374 roku z fundacji Władysława II Opolskiego. Pierwotnie spełniał funkcję kaplicy grodowej. Administrowany był przez augustianów .

Kilkakrotnie odbudowywano go po pożarach i zniszczeniach.

Reprezentuje styl gotycki z częściowym zatraceniem cech typowych i wnętrzem przekształconym w baroku. Obejrzeć tu można: barokową ambonę , rzeźbę Chrystusa Ukrzyżowanego, obraz przedstawiający Złożenie do Grobu, chrzcielnicę z XVII w., a także obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Ołtarz pochodzi z XVIII w.

Obok świątyni mieści się murowana plebania z 1659 roku, która powstała na miejscu dawnego zamku. W ogrodzeniu - brama wjazdowa z arkadami po bokach.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.