«powrót

Ołobok: kościół pocysterski

W 1213 roku książę wielkopolski Władysław Odonic ufundował w miejscowości klasztor dla cysterek z Trzebnicy. W tym samym roku nastąpiła konsekracja drewnianego kościoła. Na przełomie XV i XVI wieku wybudowany został obecny, orientowany kościół w stylu późnogotyckim pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty oraz murowany klasztor.

Obecnie kościół w głównym zrębie zachował charakter późnogotycki, zbarokizowany podczas odbudowy pod koniec XVII wieku i podczas przebudowy w XVIII wieku. Opinają go na zewnątrz, częściowo gotyckie, szkarpy.

Wewnętrzny wystrój kościoła z bogatą dekoracją snycerską pochodzi z lat 1779-1795 i ma charakter jednolicie rokokowy. Z zabudowań klasztornych zachowało się tylko piętrowe skrzydło przylegające od północy do kościoła oraz skarbczyk i kapitularz.

Przed kościołem znajduje się barokowa kamienna figura świętego Wawrzyńca oraz nowsza kamienna figura świętego Jana Nepomucena .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.