«powrót

Zobacz: Olsztyn: Wyższe Seminarium Duchowne - Hosianum

Olszyn: „Serce Warmii”- czasopismo kleryckie

W latach sześćdziesiątych Serce Warmii istniało jako gazetka ścienna przygotowywana wyłącznie do użytku wewnętrznego alumnów Wyższego Seminarium Duchownego .

Z czasem jednak forma jego uległa zmianie. Całkiem niedawno nadano periodykowi "Serce Warmii" już zupełnie inną formę i kształt.

Obecnie czasopismo jest wydawane jako zeszyt, przygotowywany dla szerszego grona odbiorców.

Pismo jest redagowane przez kleryków, profesorów i wykładowców Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Znajdują się w nim bieżące informacje o wydarzeniach w seminarium oraz o codziennym życiu wspólnoty.

Publikowane są też wywiady ze znanymi osobistościami, tematy dotyczące życia Kościoła, liturgii oraz kultury.

Obecny nakład wynosi 1500 egzemplarzy.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.