«powrót

Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne

Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne zostało powołane dekretem biskupa olsztyńskiego Tomasza Wilczyńskiego w maju 1959 roku. Wydawnictwo to jest, obok wydawnictwa Hosianum, najistotniejszą na Warmii instytucją publikującą książki o tematyce związanej z życiem Kościoła, prac o charakterze religijnym, liturgicznym i katechetycznym.

Wydawane są także kopie obrazów oraz obrazki o treści religijnej.

W swoich publikacjach wydawnictwo nie skupia się tylko na wydarzeniach związanych z historią kościoła na Warmii, ale również przedstawia historię i zagadnienia związane z kościołem na całym świecie.

Publikacje dotyczą m.in. wybitnych teologów XX wieku, dziejów diecezji warmińskiej czy objawień gietrzwałdzkich .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.