«powrót

Olsztyn: Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum”

Wydawnictwo istnieje od roku 1992. Swoją działalność rozpoczęło z inicjatywy ks. Jana Guzowskiego, który jako redaktor naczelny Studiów Warmińskich rozpoczął ich wydawanie przez seminarium duchowne . Z biegiem czasu seminarium obok "Studiów Warmińskich" zaczęło wydawać również inne pozycje w nowych seriach: Suplement HozjańskiRozprawy naukowe.

W ramach Suplementu Hozjańskiego powstały serie: biograficzna, historyczna, pastoralna, teologiczna i kanonistyczna.

Obecnie oferta wydawnicza została poszerzona o nowe serie: Dzieła wybrane Stanisława Kardynała Hozjusza i Bibliotekę Wydziału Teologii UWM.

Inne nowe wydawnictwa to pozycje pomocne w pracy katechetycznej i duszpasterskiej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.