«powrót

Zobacz: Olsztyn: biblioteka seminarium

Olsztyn: zbiór inkunabułów

Inkunabuły są to bezcenne druki sprzed 1500 r. Obecnie zbiory biblioteki seminaryjnej obejmują 324 egzemplarze tego typu ksiąg.

Zachowane inkunabuły warmińskie są cennym świadectwem kultury umysłowej Warmii z drugiej połowy XV w.

Na podstawie doboru autorów oraz tematyki zachowanych pism można stwierdzić, że ówczesna Warmia była niezwykle prężnym ośrodkiem kultury i nauki.

Księgi zostały wydrukowane w najlepszych oficynach wydawniczych Europy, a następnie trafiały do bibliotek i szkół. Ze względu na treść, wybitnych właścicieli bądź wspaniałe oprawy, są to prawdziwe białe kruki.

Niektóre z ksiąg są jedynymi zachowanymi egzemplarzami na skalę europejską, a nawet światową.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: