«powrót

Opactwo: zespół poklasztorny

XVIII-wieczny, zabytkowy zespół poklasztorny benedyktynów znajduje się tuż przy drodze do Sieciechowa.

Fundatorem klasztoru był prawdopodobnie sieciechowicz, syn Sieciecha, słynnego palatyna Władysława Hermana.

Zespół składa się z kościoła, który jest prawdziwym skarbem architektury rokokowej, fragmentów klasztoru, których część pozostaje w ruinie trwałej i wolno stojącego pałacu opata .

Jedyną średniowieczną pozostałością pozostają w Opactwie relikty budowli zachowane w fundamentach i murach istniejącego kościoła.

W 1819 r. klasztor został skasowany, dobra przejęte przez rząd rosyjski, a kościół miał być przeznaczony do użytku świeckiego.

Z takim stanem rzeczy, przez lata nie godzili się okoliczni mieszkańcy, dążąc do odzyskania ciągle nieużytkowanego kościoła. W tym celu kilkakrotnie zwracali się pisemnie do cara, a nawet jeździli do Petersburga. Starania te nie pozostały bezowocne. 15 czerwca 1884 r. biskup sandomierski Ksawery Antoni Sotkiewicz ponownie konsekrował odrestaurowaną świątynię, ustawiając ją kościołem parafialnym.

zob: niezależna strona miasta Kozienice

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.