«powrót

Opatów: kolegiata św. Marcina

Jeden z najcenniejszych zabytków architektury romańskiej w Polsce.

Wzniesiona w I poł. XII w. przez warsztat kamieniarski przybyły z Qedlinburga, który przed 1128 r. wznosił tam kościół św. Stefana. Kościół ten stanowił ośrodek biskupstwa misyjnego dla Rusi.

Jest to trójnawowa bazylika z transeptem, prosto zamkniętym prezbiterium i apsydialnymi kaplicami na ramionach transeptu.

Fasada zachodnia dwuwieżowa zachowała detal portalu romańskiego i gotyckiego, oraz piękne biforia w wieży południowej i fryz zoomorficzny i geometryczny pomiędzy wieżami.

We wnętrzu pierwotnie krytym stropem, a od XVI w. zachowanym dekoracyjnym sklepieniem sieciowym odsłaniane i konserwowane są kolejne partie polichromii, w tym pochodzące z XVIII w. kompozycje przedstawiające największe bitwy oręża polskiego: Bitwę na Psim Polu, Bitwę pod Grunwaldem i Odsiecz Wiednia.

W północnym ramieniu transeptu znajduje się zespół nagrobków rodziny Szydłowieckich: kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego i jego dzieci: Anny, Ludwika i Zygmunta. Nagrobki wykonane w latach 1525-41 przez najznakomitszych rzeźbiarzy włoskich działających w Polsce - Bartłomieja Berecciego, Jana Ciniego i Bernardina di Gianotis należą do najznakomitszych dzieł renesansu powstałych w Polsce, a dziecięcy marmurowy nagrobek Ludwika Mikołaja Szydłowieckiego jest pierwszym renesansowym nagrobkiem dziecięcym po północnej stronie Alp.

Szczególną uwagę zwraca płyta zdobiąca cokół nagrobka kanclerza, tzw.

__Lament opatowski_, przedstawiająca scenę z udziałem 41 postaci zgromadzonych

wokół dużego stołu, wyrażających żal po śmierci kanclerza.

W ołtarzu południowej kaplicy bliźniej znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, według tradycji przywieziony z Włoch przez Krzysztofa Szydłowieckiego. Ten renesansowy obraz przypisywany jest malarzowi włoskiemu Timoteo Vittiemu

z Turbino, pierwszemu nauczycielowi Rafaela.

www.kolegiataopatow.sandomierz.opoka.org.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.