«powrót

Opole: dawna synagoga

Zbudowana została w 1840 roku. Przetrwała burze dziejowe niemal bez zmian i stoi przy ulicy Szpitalnej do dziś. Opolska gmina żydowska była na tyle majętna, że stać ją było na wybudowanie własnej bożnicy. Synagoga stanęła na miejscu dawnej łaźni miejskiej. Pod koniec XIX wieku okazała się jednak zbyt mała. Wtedy właśnie, w 1897r., zadecydowano o budowie nowego miejsca modlitwy, tym razem na Wyspie Pasieka.

Starą synagogę wystawiono na licytację, którą wygrała Emilia Schweizer. Następnie synagoga przeszła w ręce Erdmanna Raabego, który założył w niej zakład drukarski. Właśnie dzięki zmianie przeznaczenia budynek nie został zniszczony podczas pamiętnej „nocy kryształowej”.

Zbudowany jest w stylu neoklasycystycznym połowy XIX wieku. Zauważyć też można lekkie nawiązania do orientalizmu.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.