«powrót

Opole: katedra

Początki tej świątyni to wiek XI (dokładnie 1024 r.) kiedy to biskup wrocławski przekazał nowemu kościołowi w Opolu relikwie Świętego Krzyża, które otrzymał w podarunku od św. Emeryka. (Wtedy również miasto zmieniło swój herb: do piastowskiego orła dodano połowę krzyża).

Na początku XIII stulecia powołana została kapituła, a kościół Świętego Krzyża stał się kościołem kolegiackim. Dzięki szczodrobliwości księcia Bolesława I już w roku 1295 wybudowano w stylu późnoromańskim bazylikę z wieżą, która stała się prawdziwą ozdobą miasta. Kolegiatę Świętego Krzyża poświęcono 16 listopada 1295 roku. 15 sierpnia 1945 roku Prymas Polski August Hlond na mocy pełnomocnictw papieskich utworzył przy Świętym Krzyżu, który w ten sposób stał się prokatedrą, Administrację Śląska Opolskiego. Od 1987 roku katedra jest restaurowana. Katedra jest ośrodkiem życia duchowego diecezji opolskiej.

Na szczególną uwagę zasługuje obraz Matki Boskiej Opolskiej, nagrobek Jana Dobrego, drzwi główne katedry oraz organy.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: