«powrót

Zobacz: Opole: katedra

Opole: organy katedralne

Organy mają udokumentowaną, stuletnią tradycję. W 1898 r. firma organmistrzowska Schlag & Söhne ze Świdnicy postawiła 34-głosowy, dwumanuałowy instrument o trakturze pneumatycznej, z kontuarem wbudowanym w prospekt. Prawie przez 50 lat służył on wiernym świętokrzyskiej parafii.

W 1941 roku, z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. prałata Józefa Kubisa, znana w całej Europie firma Rieger z Jägerndorf (dzisiejszy Krnov w Republice Czeskiej) rozbudowała ten instrument do 59 głosów, wykorzystując trakturę elektromagnetyczną, z wolnostojącym kontuarem.

Te organy "grały" znowu przez 50 lat, ale stan techniczny ulegał powolnemu, nieuchronnemu pogorszeniu.

W 1993 roku zdecydowano się na remont instrumentu. Zainstalowano kompletne trąby hiszpańskie w wersji wertykalnej, wolnostojące.

Organy w Katedrze Św. Krzyża wpisane są do międzynarodowego rejestru instrumentów o wyjątkowych walorach brzmieniowych

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.