«powrót

Opole: kościół franciszkanów

Kościół pw. Trójcy Świętej wzniesiono przy klasztorze franciszkanów na miejscu wczesnogotyckiej świątyni, która spłonęła w 1307 roku. Przez wieki pełnił funkcję nekropolii Piastów.

W krypcie grobowej pod ołtarzem głównym (prezbiterium kościoła franciszkanów, to najstarsza dziś w Opolu konstrukcja architektoniczna) można zobaczyć cenne nagrobki i resztki średniowiecznych polichromii (znajduje się tam cenna XIV-wieczna polichromia przedstawiająca scenę ukrzyżowania - najstarsze z malowideł ściennych, zachowanych na Górnym Śląsku).

W podziemiach kościoła spoczywają szczątki ośmiu książąt i pięciu księżnych opolskich w tym wnuczki Władysława Łokietka – Elżbiety.

Z zewnątrz bryła kościoła łączy elementy gotyku z rezultatami barokowej przebudowy dachu i wieży.

Wnętrze, początkowo bazylikowe, ma dziś charakter halowy, trójnawowy. Wieża z końca XV wieku nadbudowana została w stylu neobarokowym w roku 1902.

Kościół, przejęty w 1820 roku przez protestantów, od 1945 roku jest ponownie kościołem katolickim. W okresie Bożego Narodzenia w prezbiterium kościoła obejrzeć można wielką ruchomą szopkę.

Najważniejsze zabytki kościoła to:

  • kaplica św. Anny, zwana też Piastowska wzniesiona około 1309 - perła śląskiej architektury,
  • ołtarz główny,
  • chór z regencyjno-barokowym prospektem organowym, wykonanym w Lipsku w drugiej połowie XVIII wieku,
  • kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej ,
  • kaplica Najświętszego Sakramentu,
  • kaplica Ukrzyżowania,
  • kaplica zwana obecnie kaplicą św. Maksymiliana Kolbego .
  • rzeźba św. Jana Nepomucena z początku XVIII wieku.

Co roku w pobliżu kościoła odbywa się Jarmark Franciszkański.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.