«powrót

Opole: kościół św. Aleksego

Jedna z najstarszych budowli średniowiecznego Opola. Zbudowana wraz z zespołem szpitalnym w 1421 r. z fundacji księcia biskupa Jana Kropidły. Nie pokonały jej ani powodzie ani pożary – mury stały mimo płomieni. Wszystko za sprawą fundatora, który zastrzegł wybudowanie ścian murowanych.

Do dziś zachowały się charakterystyczne dla Opola formy zaokrąglonych wykuszy narożnych, spełniających dawniej rolę zapory przeciwogniowej.

Gotycki kościółek z XV wieku w prawie niezmienionym stanie dotrwał do wieku XIX, kiedy to przy kolejnej odbudowie zmieniono gotyckie, ostrołukowe okna na półkoliste oraz otynkowano ściany.

Z kościółkiem św. Aleksego związana jest osoba papieża Piusa XI, który przed objęciem pontyfikatu przebywał w 1920 roku w Opolu jako urzędujący w Warszawie nuncjusz papieski biskup Achilles Ratti. Mieszkał wtedy w pobliskim domu parafialnym. Odprawiał mszę św. i modlił się w kaplicy św. Aleksego.

Tę okoliczność upamiętniono w roku 1930 wmurowaniem specjalnej kamiennej tablicy na frontonie domu parafialnego.

Obecnie kościółek służy pensjonariuszom zakładu opiekuńczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Szpitalnych.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.