«powrót

Opole: kościół św. Sebastiana

W miejsce gospody, skąd miała się rozprzestrzenić zaraza, która w 1680 roku pochłonęła połowę mieszkańców miasta, zbudowano kaplicę. Konsekrowano ją w 1720 r. ku czci św. Sebastiana, św. Karola Boromeusza, św. Franciszka Ksawerego, św. Rocha i św. Rozalii - orędowników przeciw epidemii.

Z czasem kaplicę rozbudowano, umieszczając nad wejściem rzeźbę św. Sebastiana.

Barokowe organy wykonane zostały w 1714 roku przez Wilhelma Schefflera z Brzegu.

W latach międzywojennych kościół znany był jako "polski", ponieważ odprawiano w nim nabożeństwa w języku polskim.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.