«powrót

Opole: nowa synagoga

Na miejscu olbrzymiej synagogi wybudowanej w 1897 r. na Wyspie Pasieka stoi obecnie przedszkole. Pozostałością po bożnicy jest jedynie niewielki domek stojący obok i ustawiony w 1998 r. głaz z napisem Ludzie tego nie zapomną.

Z końcem XIX wieku gmina żydowska opuściła starą synagogę i wzniosła nową na Wyspie Pasieka. Budynek był olbrzymi. Niezwykłe rozmiary budowli z ogromną kopułą i wyjątkowość lokalizacji w miejscu bardzo eksponowanym, tuż koło historycznego zamku, potwierdzały ugruntowaną już pozycję opolskich Żydów, aktywnie uczestniczących w życiu gospodarczym, kulturalnym i politycznym miasta.

Synagoga zaprojektowana została przez architekta Feliksa Henry'ego. Budowla, wyraźnie orientalizująca, przez centralność założenia i bogactwo kopuł (cztery kopułki wieńczące narożne wieżyczki) mieściła się w obowiązującym z końcem XIX wieku nurcie stylistyki eklektycznej. Opolanie uznali ją za „ozdobę miasta”. Synagoga służyła gminie żydowskiej przez niespełna pół wieku. Została niszczona w 1938 r. podczas "nocy krysztalowej".

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.