«powrót

Opole: rzeźba świętego Jana Nepomucena

Św. Jan Nepomucen stoi na prostym cokole, tuż przy ścianie franciszkańskiego klasztoru.

Przez bardzo wiele lat, od 1712 r. rzeźba stała przy najważniejszym w Opolu trakcie krakowskim.

Pod stopami Nepomuka do dzisiaj widoczna jest tajemnicza inskrypcja: FaVtor ConCorDIe et Fa Mae PatronVs. To typowy chronogram zawierający przemyślnie ukrytą datę; umiejętne zestawienie dużych liter z tekstu, odpowiedników rzymskich cyfr, układa się w liczbę MDCCVVI = 1711, która zapewne jest rokiem wykonania rzeźby. U spodu barokowego cokołu była kiedyś jeszcze druga sentencja: CanDIDo et rVbICVnDo, która kryła liczbę DDDCCVVII = 1712, prawdopodobnie datę pierwszego ustawienia postumentu z figurą.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.