«powrót

Orla: cerkiew św. Michała

Cerkiew parafialna św. Michała Archanioła, wzniesiona w 1797 r.

Konstrukcja zrębowa, szalowana, nawa na planie ośmioboku, z dwiema niższymi panomarkami (zakrystiami) w części wschodniej, od zachodu pritwor (kruchta); przy cerkwi oddzielnie stoąca dzwonnica, na planie kwadratu, zbudowana w 1800 r., w 1929 r. dobudowano ostatnia kondygnacje. Świątynia ma układ trójnawowy.

Zastąpiła poprzedniczkę, która spłonęła w 1790 r.

Miasteczko założono w dobrach prywatnych jako osadę targową. Po raz pierwszy wzmiankowane jest w 1510 r. w testamencie podskarbiego litewskiego Michała Bohusz Bohowitynowicza, który też ufundował pierwszą cerkiew w Orli.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.