«powrót

Zobacz: Orla

Orla: synagoga

Najprawdopodobniej powstała ona w końcu XVIII wieku jako jednorodny budynek. Całość stylowo dość jednorodna, o wystroju klasycyzującym z elementami późnego baroku.

Wnętrze monumentalne, halowe. We wnętrzu zachowała się polichromia w kolorach pastelowych z motywami zwierzęco-roślinnymi na sklepieniu, kolumnach i ścianach. Centralna (męska), trójnawowa hala synagogi jest podzielona na 9 równych pól i ma cztery potężne kolumny. W stosunku do poziomu ulicy jest obniżona, co było związane z przepisami religijnymi (Psalm 130.1: Z głębokości wołam do Ciebie Panie).

Na przełomie XVIII i XIX wieku dobudowany został boczny parterowy babińce. Podczas I wojny światowej budynek zaadaptowano na szpital. W okresie międzywojennym synagogę odrestaurowano i służyła ona nadal Żydom jako dom modlitwy. Po II wojnie światowej rozebrano boczne babińce, które odbudowano w latach 80.

Obecnie z synagogi zachowała się pierwotna bryła architektoniczna, we wnętrzu nie ma wyposażenia. Jako świątynia nie funkcjonuje od 1941 roku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: