«powrót

Osiek: kościół św. Andrzeja

Drewniany, późnogotycki kościół pw. św. Andrzeja pochodzi z I. poł. XVl w. Nawa i prezbiterium otoczone są otwartymi podcieniami. Wnętrze świątyni nakryte jest stropami. Na stropach i ścianach zachowały się fragmenty malowideł z XVI, XVII i XVIII w.

Do najcenniejszych zabytków świątyni należą kamienna chrzcielnica z herbem Fogelweder z początku XVI w., płyta nagrobna Samuela Betmana z 1576 r., manierystyczny ołtarz św. Karola Boromeusza z lat 1645–1647, rokokowy ołtarz główny i ambona w kształcie łodzi z 2. połowy XVIII w.

Od czasu wybudowania w 1907 r. nowego murowanego kościoła w Osieku, drewniana świątynia nie jest użytkowana.

Kościół otaczają pomnikowe dęby liczące ponad 500 lat.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.