«powrót

Ośno Lubuskie: kościół św. Jakuba

Gotycka świątynia wzniesiona na przełomie XIII i XIV wieku. W XV i XVI wieku rozbudowana.

W dolnej partii zachowały się najstarsze mury kamienne i granitowe ciosy, zaś w górnej partii świątynia zbudowana jest z cegły.

W wyniku rozbudowy dostawiono kaplicę od strony południowej oraz zachodnią wieżę. U schyłku XVII wieku świątynia otrzymała barokową kopułę.

We wnętrzu renesansowy ołtarz polichromowany, ambona z 1619 roku i kamienna chrzcielnica z roku 1667.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.