«powrót

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości (OAT) prowadzony jest przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej . Nie jest to ośrodek odwykowy, ale dom rekolekcyjny, w którym osoby uwikłane w alkoholizm mogą odnaleźć drogę do Boga.

Podstawowym zadaniem OAT jest profilaktyka alkoholowa. Ośrodek organizuje wiele akcji dla osób z problemami alkoholowymi – dni skupienia i modlitwy AA, rekolekcje dla trzeźwiejących alkoholików, a także dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem i tzw. „dorosłych dzieci alkoholików”. Połączenie wiedzy naukowej z duchowością pozwala uczestnikom na podjęcie decyzji o abstynencji.

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości wydaje dwumiesięcznik „Trzeźwymi bądźcie”, w którym zamieszczane są zarówno teksty medyczne, jak i świadectwa dotyczące choroby alkoholowej.

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości założył ojciec Benignus Sosnowski z zakroczymskiego domu oo. kapucynów 13 maja 1968 roku.

Siedzibą OAT jest klasztor w Zakroczmiu , który mieści się przy ul. bł. O. Honorata Koźmińskiego 36.

Szczegółowe informacje o działalności Ośrodka otrzymać można w jego biurze w Zakroczmiu lub znaleźć na stronie internetowej www.oat.pl .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.