«powrót

Ostrzeszów: kościół Wniebowzięcia NMP

Późnogotycki kościół farny ufundowany przez Kazimierza Wielkiego w połowie XIV wieku. Początkowo składał się tylko z prezbiterium i zakrystii, w 1360 r. dobudowano nawę kościoła.

Po zniszczeniach (pożar w końcu XV wieku i najazd szwedzki w połowie XVII w.) kościół odbudowano w latach 1721-1723. W 1939 r. w oknach założono witraże w stylu gotyckim.

Kościół ozdobiony jest freskami fundowanymi przez ostrzeszowskich mieszczan od XIV do XIX wieku.

Ołtarze w stylu barokowym, w głównym znajduje się kopia obrazu słynnego malarza hiszpańskiego Murilla Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, a w łuku tęczowym rzeźby z drewna lipowego prawdopodobnie dłuta Albrechta Dürera.

Na przykościelnym cmentarzu, z prawej strony od bramy wejściowej, znajduje się krzyż z drewna gruszy, z którym wiąże się legenda. Mówi ona o tragedii pastuszka, który zginął z ręki brata. Z gruszki, którą miał w kieszeni, wyrosło drzewo w kształcie krzyża wskazując miejsce wiecznego spoczynku chłopca. Wewnątrz krzyża umieszczona została rzeźba przedstawiająca Chrystusa Frasobliwego autorstwa Jerzego Kupczyka.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.