«powrót

Otyń: kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Późnogotycka świątynia z dobudowaną do niej na początku XVIII wieku wieżą. Budowla jednonawowa z z kaplicami od strony południowej i północnej. Wnętrze kościoła barokowe. Najcenniejszym zabytkiem jest XV-wieczna figura Matki Bożej z Dzieciątkiem . Inne zabytki, to: XVIII-wieczny ołtarz, ambona z elementami barokowymi, Pieta w nawie północnej i witraże z przełomu XIX i XX stulecia. W okresie reformacji świątynię przejęli protestanci, jednak w połowie XVII wieku z powrotem wróciła do katolików.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: