«powrót

Owczary: cerkiew Opieki Bogarodzicy

Cerkiew parafialna greckokatolicka pw. Opieki Bogarodzicy z 1653 r. to dziś kościół rzymskokatolicki.

Kompletne wyposażenie cerkiewne pochodzi z XVII-XIX w. Nad nawą i prezbiterium znajdują się oddzielne dachy brogowe, potrójnie łamane uskokowo, przechodzące w wysmukłe wieżyczki baniaste z pozornymi latarniami.

Wieża z pozorną izbicą zwieńczona jest hełmem o podobnym kształcie. Portal zachodni z nadprożem wyciętym w tzw. ośli grzbiet i wyrytą datą budowy. Nawę i prezbiterium nakrywają kopuły namiotowe.

Wnętrze ozdobione jest figuralną polichromią z 1938 r.

W wyposażeniu świątyni znajduje się barokowy ikonostas oraz barokowe ołtarze boczne z ikonami Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja.

Działania konserwatorskie w cerkwi wyróżnione zostały międzynarodową nagrodą Prix Europa Nostra. Świątynia jest jedną z najcenniejszych i najlepiej zachowanych cerkwi łemkowskich.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.