«powrót

Owczary: drewniana cerkiew

Cerkiew w Owczarach wzniesiona została z drewna w stylu łemkowskim w roku 1653. Początkowo była cerkwią greckokatolicką. Jednak od 1947 r. jest użytkowana jako kościół rzymskokatolicki.

Od 1988 r. w świątyni odprawiane są także regularne nabożeństwa greckokatolickie.

Pierwotnie budowla trójdzielna, z nawą i prezbiterium zwieńczonymi wielostrefowymi dachami. Kopuły z cebulastymi pseudolatarniami. Izbicowa wieża zwieńczona jest cebulastym hełmem z latarnią.

Po wielokrotnych adaptacjach jest pozornie dwudzielna z dużą nawą przedłużoną o poszerzony babiniec.

Dominującym elementem wnętrza jest ikonostas. Starsze ikony pochodzą z 1712 r. – napisał je Jan Medycki, młodsze powstały w 1756 r. – ich twórca jest nieznany.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.