«powrót

Pabianice: cmentarz ewangelicki

Cmentarz ewangelicki w Pabianicach czynny jest do dnia dzisiejszego. Znajdują się na nim głównie groby Niemców i ich spolonizowanych następców.

Przy głównym wejściu znajduje się duży grobowiec rodziny Krusche-Ender (pabianickich przemysłowców). Wieńczy go potężna figura Chrystusa. Wejścia do katakumb strzeże płyta marmurowa.

W grobowcu spoczywają m.in. założyciel fabryki Bogumił Krusche (1769-1851), jego syn Benjamin (1832-82) i ostatni współwłaściciel zakładu Feliks Krusche (1872-1939).

W Pabianicach znajdują się też groby m.in. Juliusa Virtheila (1851-1921), prekursora kinematografii w Polsce i innych fabrykanckich rodów (np. Kindlerów).

Jedną z cmentarnych budowli jest kaplica cmentarna z 1911 r., wzniesiona w stylu wiedeńskiej secesji.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.