«powrót

Paczółtowice: kościół Narodzenia NMP

Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny zbudowano na pocz. XVI w.

Późnogotycki kościół zbudowany jest z drewna jodłowego. Ściany i stropy kościoła ozdobione są dekoracją malarską wykonaną w końcu XIX w.

Na północnej ścianie prezbiterium i nawy zachowały się fragmenty polichromii z 2. połowy XVII w. ze scenami Męki Pańskiej.

Najcenniejszym zabytkiem jest umieszczony w ołtarzu głównym z 1604 r. gotycki obraz Matki Bożej Paczółtowskiej z ok. 1460–1470 r., otoczony miejscowym kultem.

Do skarbów świątyni należy także manierystyczny ołtarz boczny z obrazem św. Mikołaja z ok. 1600 r., brązowa gotycko-renesansowa chrzcielnica datowana na 1533 r., późnogotycki krucyfiks z początku XVI w. oraz obrazy: późnogotycki, wotywny obraz Chrystusa Frasobliwego z Matką Bożą Bolesną, świętymi Stanisławem Biskupem i Szczepanem z początku XVI w. i obraz Chrystus w Tłoczni Mistycznej z 2. połowy XVII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.