«powrót

Pakość nad Notecią: legenda

Według legendy Pakość początkowo była niedużą wioską rybacką. W zamierzchłych czasach założył ją jeden z Awdańców – rycerskiego, możnego rodu wywodzącego się ze Skandynawii.

Wśród Awdańców osiadłych w Polsce bardzo często nadawane było imię Pakosz lub Pakosław. Dlatego jeden z nich, przybywszy w kotlinę, nadał założonej przez siebie osadzie miano Pakość.

Przez lata Pakość była tylko wioską. Gdy jednak w XIV stuleciu przez Kujawy przetoczyły się zagony krzyżackie, właśnie ona pozostała niezdobyta.

Doceniając męstwo mieszkańców, król Kazimierz Wielki nadał Pakości prawa miejskie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.