«powrót

pallotyni

Głównym celem pallotynów jest ożywianie apostolstwa świeckich, aby ich wkład w życie Kościoła był większy. Pallotyni nie mają określonej metody osiągania tego celu – dążą do jego realizacji różnorodnymi środkami, bowiem uniwersalizm jest jedną z cech ich duchowości.

Główne elementy duchowości pallotyńskiej to patrocentyzm, apostolskość, prymat ducha i miłości oraz otwartość na Ducha Świętego, maryjność i wspólnotowość.

Jednym z głównych pól aktywności pallotynów jest apostolstwo świeckich, tj. pobudzanie świeckich, aby ich wkład w życie Kościoła był większy i bardziej pogłębiony. Cel ten realizują m.in. przez działalność Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

Stowarzyszenie założył w 1835 r. św. Wincenty Pallotti, w Polsce jest ono od 1846 r.

W naszym kraju pallotyni prowadzą 34 parafie i 4 sanktuaria. Ożywioną działalność wydawniczą prowadzą 3 wydawnictwa stowarzyszenia. Działalnością naukową zajmuje się Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC oraz Instytut Teologii Apostolstwa. Na świecie jest 2289 pallotynów, w tym 816 Polaków.

Polscy błogosławieni pallotyni to: ks. Józef Stanek , ks. Józef Jankowski .

Pełna nazwa: Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (SAC).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.