«powrót

Parafiada Dzieci i Młodzieży

Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży to autorski program Zakonu Pijarów zmierzający do rozwoju duchowego, fizycznego i osobowego dzieci i młodzieży. Program powstał w 1988 roku, a jego realizacją zajmuje się powstałe w 1992 roku Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza.

Współzawodnictwo w ramach Parafiady odbywa się na szczeblu lokalnym (parafie, dekanaty), regionalnym (diecezje) oraz ogólnopolskim. Uczestnicy rywalizują ze sobą w trzech kategoriach wiekowych.

Trzy główne zakresy współzawodnictwa w Parafiadzie opierają się na greckiej triadzie stadion-teatr-świątynia.

Współzawodnictwo sportowe rozgrywane jest w 14 dyscyplinach. Program rywalizacji na tle kulturalno-oświatowym obejmuje współzawodnictwo w konkursach: plastycznym, wokalno-muzycznym, historyczno-geograficznym oraz w prezentacjach artystycznych. W programie liturgiczno-ekumenicznym uczestnicy współzawodniczą w konkursach wiedzy: biblijnej, liturgicznej oraz  z życia Kościoła.

Finał imprezy odbywa się w Warszawie.

Każdy z uczestników otrzymuje pamiątkowy dyplom, a zdobywcy najwyższych miejsc – medale, puchary oraz nagrody rzeczowe.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.