«powrót

Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich

W południowo-zachodniej części woj. śląskiego leży park krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, utworzony dla ochrony wartości przyrodniczych i przyrodniczo-kulturowych związanych z działalnością zakonu cystersów na Górnym Śląsku.

Park obejmuje kompleks Lasów Rudzkich, będących pozostałością dawnej Puszczy Śląskiej. Został utworzony w 1993 roku i zajmuje powierzchnię 44350 ha. W jego skład wszedł duży park z I połowy XIX wieku wokół kompleksu klasztorno-pałacowego w Rudach. Rosną w nim.drzewa i krzewy zarówno krajowe jak i egzotyczne.

Cystersi stworzyli na tym terenie przemyślaną koncepcję przestrzenną krajobrazu, na którą składała się sieć osadnicza i komunikacyjna, założenia parkowe i aleje, systemy wodne i melioracyjne ze stawami rybnymi. Elementy kulturowe harmonijnie przeplatały się z różnorodnością form przyrody.

Dominującym tutaj typem lasu są bory. Na obszarze parku odnotowano 50 gatunków ssaków, w tym 13 gatunków nietoperzy (na 22 stwierdzone w kraju). Szczególnie cenne gatunki to: bóbr, wydra, popielica, koszatka oraz nietoperze - borowiaczek, mopek i nocek duży.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.