«powrót

Pascha

(po aramejsku: przejście, hebr. Pesach) największe doroczne święto Izraelitów, obchodzone na pamiątkę wyprowadzenia narodu z niewoli. Jahwe przeszedł miedzy domami Egipcjan, przez co stracili oni swoich pierworodnych, a ocalił Żydów, którzy oznaczyli domy krwią baranka.

W 14. dniu miesiąca Nisan (w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca) zabija się baranka i spożywa razem z przaśnym chlebem (macą). Podczas wieczerzy paschalnej, zwanej seder, wykonuje się hymn Wielkiego Hallelu (tj. niektóre psalmy od 113 do 118) i słucha uroczystego przemówienia ojca rodziny, zwanego hagadą paschalną o wyjściu z Egiptu.

Święto obchodzone przez Żydów przez 8 dni w diasporze i 7 w Izraelu.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.