«powrót

Pasłęk: zamek krzyżacki

Budowę zamku rozpoczęto około 1320 r. od obecnego północnego skrzydła budowli. Zamek posadowiono na szczycie urwistego wzgórza.

W trakcie wojny polsko-krzyżackiej w 1520 r. zamek został zniszczony i rozebrany do fundamentów.

W latach czterdziestych XVI wieku książe pruski Hohenzollern przystąpił do jego odbudowy. Zakończył ją w 1578r . elektor brandenburski - Jerzy Fryderyk.

Rozbudował budowlę o skrzydło wschodnie i zachodnie, a do skrzydła północnego na narożach dobudował cylindryczne wieże.

W 1945 r. zamek został spalony przez żołnierzy Armii Czerwonej. Odbudowany w latach 1968-75 stanowi obecnie siedzibę władz miejskich, biblioteki oraz Pasłęckiego Ośrodka Kultury.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.