«powrót

Paweł Włodkowic

Urodził się ok. 1370 r. w Brudzeniu k. Dobrzynia. Studiował na uniwersytecie w Pradze, uzyskując na nim w 1396 r. bakalaureat prawa kanonicznego. Po święceniach kapłańskich, kontynuował studia prawnicze we Włoszech. Stopień licencjata prawa kanonicznego uzyskał w Padwie.

Po powrocie do kraju dwukrotnie pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Krakowskiego, gdzie uzyskał doktorat.

Sławę przyniósł mu pobyt wraz z delegacją polską na Soborze w Konstancji. Występując jako obrońca polskiej racji stanu w sporze z Zakonem Krzyżackim potępił krzyżacką politykę nawracania mieczem. Przedstawił też tezę o możliwości pokojowego współistnienia państw chrześcijańskich i pogan.

Przez swoją myśl wniósł wielki wkład w koncepcje europejskiego prawa międzynarodowego. Przyczynił się też do wzrostu znaczenia Polski na płaszczyźnie europejskiej.

Był jednym z czołowych zwolenników koncyliaryzmu - koncepcji wyższości soboru nad papieżem.

Zmarł w 1435 lub 1436 r. w Krakowie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.