«powrót

Pelplin: Góra Jana Pawła II

W 1999 roku, podczas czerwcowej pielgrzymki do Ojczyzny, Ojciec Święty Jan Paweł II przebywał w Pelplinie. O godz. 9.30. odprawił Mszę Św. na wzniesieniu, zwanym Górą Biskupią. W liturgii uczestniczyło ponad 200 tys. wiernych z Pomorza, a w szczególności Kaszubów.

W homilii papież ukazał wartość Bożego Słowa, zapraszając Chrystusa w III Tysiąclecie naszych dziejów. Jan Paweł II odmówił następnie Anioł Pański, który poprzedziło bogate w treści rozważanie dotyczące diecezji pelplińskiej i związków Ojca św. z tymi stronami.

We wrześniu 2002 r. biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga pobłogosławił nowo powstałą na górze Drogę Krzyżową - kamienny wizerunek 14 stacji Męki Chrystusa. Rozważania poprowadzili alumni I roku Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Na wspólną modlitwę wieczorną przybyło wielu mieszkańców miasta.

Obecnie jest to miejsce modlitw w intencji Jana Pawła II, a góra została nazwana imieniem Ojca św.

Odprawia się na niej drogę krzyżową; odbywają się tu uroczystości religijne oraz festiwale kultury chrześcijańskiej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.