«powrót

Pelplin: jarmark cysterski

Od 2001 roku, we wrześniu, na terenie dawnego opactwa cysterskiego w Pelplinie odbywa się Jarmark Cysterski.

Imprezę rozpoczyna wymarsz średniowiecznego korowodu na plac katedralny i Aleję Cystersów, gdzie następuje uroczyste otwarcie Jarmarku przez Starostę Tczewskiego oraz postać księcia Mestwina, który tego dnia przybywa do miasta wraz ze swoim orszakiem.

Młodzież z Powiatu Tczewskiego przedstawia na scenie przed budynkiem Collegium Marianum średniowieczne inscenizacje pochówku rycerza i pojedynku jego synów o sukcesję po zmarłym, sceny przekazania cystersom ziemi pelplińskiej, przemarsz sekty chłystków, sąd nad czarownicami, dzień w dawnej szkółce, żywot św. Bernarda oraz Rozmowę Mistrza Polikarpa ze Śmiercią.

Innymi elementami jarmarku są pokazy mody średniowiecznej, tańców dawnych oraz turniej plebejski dla publiczności.

Występują zespoły muzyki dawnej, odbywa się także inscenizacja zdobycia miasta przez Żółty Regiment Piechoty Króla Gustawa II Adolfa.

Podczas Jarmarku Cysterskiego prezentują się i oferują swoje wyroby rzemieślnicy - kowale, płatnerze, snycerze, drukarze, rymarze, kupcy, twórcy ludowi oraz wydawnictwa.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.