«powrót

Pelplin: opactwo cystersów

Jest to najcenniejszy, obok Gdańska, kompleks zabytkowy Pomorza. W 1274 roku książe pomorski Mściwoj II sprowadził do miasta cystersów z meklemburskiego Doberanu. Dzięki temu cystersi stali się drugim, po bernardynach, zakonem działającym na ziemiach polskich.

Zakon odgrywał bardzo istotną rolę kulturalną i gospodarczą, czego świadectwem są zgromadzone w Pelplinie skarby dziedzictwa duchowego, takie jak starodruki i bogate zbiory archiwalne.

Splendor opactwa przyciągał do Pelplina możnych tego świata. Gościli tu m.in. Kazimierz Jagiellończyk i Jan III Sobieski.

Gmach klasztoru wzniesiono w latach 1272-1276; później był on dwukrotnie rozbudowany - w XIV i XIX wieku. Główną budowlą opactwa jest olbrzymi kościół klasztorny; oprócz niego w skład kompleksu wchodzą także wieża ustępowa - gdanisko – z XIV w. oraz XIX-wieczne kanonie i klasycystyczny pałac biskupi. Kasata zakonu cystersów w Prusach nastąpiła w 1824 roku; wówczas papież Pius VII przeniósł do Pelplina stolicę diecezji chełmińskiej - wzrósł prestiż miasta, swoją siedzibę uzyskały tu kuria, archiwa oraz seminarium duchowne, gimnazjum i drukarnia.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: