«powrót

Pętna: cerkiew św. Parascewy

Cerkiew pw. św. Parascewy wzniesiona została w 1916 r. Jest to budowla eklektyczna, murowana, z wysoką kopułą na skrzyżowaniu naw, zwieńczoną ślepą latarnią i baniastym hełmem. Ikonostas eklektyczny, pochodzi z początku XX w. Obecnie mieści się w niej kościół katolicki. Przy cerkwi znajduje się zabytkowwa dzwonnica

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.