«powrót

Piaseczno: kościół św. Anny

Pierwotny, drewniany kościół z ok. 1350 r. w Piasecznie nosił wezwanie śś. Macieja i Anny. Ok. 1565 r. wzniesiono istniejący do dziś kościół murowany.

Podupadłą w skutek wojen szwedzkich świątynię, odrestaurowano w 1736 r. z inicjatywy Aleksandra Sułkowskiego, starosty piaseczyńskiego. Wówczas kościół przebudowano, nawiązując wystrojem wnętrz do baroku.

Kościół ma jednakże cechy późnogotyckie. Zbudowany został z cegły bez użycia tynków (z wyjątkiem szczytów fasad). Jest jednonawowy, na planie prostokąta.

Na osi fasady w arkadowej wnęce znajduje się późnobarokowa rzeźba św. Jana Nepomucena.

Prezbiterium oddzielono od nawy ostrołukiem, gdzie niegdyś umieszczona była belka tęczowa z Grupą Ukrzyżowania, z której zachował się krzyż z XVI w. (obecnie w nowej, bocznej kaplicy św. Krzyża). Drugi zachowany krzyż z postacią Marii Magdaleny, rokokowy z 2. poł. XVIII w. znajduje się w prezbiterium.

Z roku 1555 pochodzą fragmenty malowideł przedstawiające Mękę Pańską, odkryte w części prezbiterialnej.

W ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Trójcy z pierwszej połowy XVIII w. W dwóch ołtarzach bocznych zwieńczonych rzeźbami aniołów znajdują się obrazy: Matki Boskiej z Dzieciątkiem (z ok. poł. XVIII w.) oraz św. Anny ze św. Joachimem nauczających Marię (z XVIII/XIX w.)

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.