«powrót

Piątkowa: dawna cerkiew greckokatolicka św. Dymitra

Cerkiew greckokatolicka Świętego Dymitra w Piątkowej (pow. przemyski) wzniesiona została w stylu bojkowskim w roku 1732. Nie jest jednak wykluczone, że wtedy była tylko wyremontowana. W tej chwili należy do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Kolejny remont spotkał świątynię w 1881 r. W roku 1947 została opuszczona.

Trójdzielna świątynia z trzema ośmiobocznymi kopułami, obwiedziona szerokim okapem, opartym na słupach, kryta i szalowana gontem.

W latach 1958-61 została odnowiona staraniem Państwowego Konserwatora Zabytków.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.