«powrót

Zobacz: Piekary Śląskie: sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej

Piekary Śląskie: Kalwaria

Wzniesiona w drugiej połowie XIX wieku na wzgórzu Cerekwica.

Na wzgórzu znajduje się 14 kaplic Drogi Krzyżowej oraz 15 kaplic różańcowych.

Kaplice zaprojektowane przez Edwarda Schneidera, zbudowane są w różnych stylach architektonicznych i urozmaiconym układzie urbanistycznym. Rozmieszczono je tak, aby pielgrzymom ułatwić swobodne przemieszczanie się. We wszystkich kaplicach nad drzwiami w drewnianych krzyżach umieszczono pod szybkami kamyki z Jerozolimskiej Drogi Krzyżowej.

We wschodniej części Kalwarii znajduje się Ogród Oliwny z Doliną Jozefata. W 1890 roku posadzono tam 42 gatunki egzotycznych drzew i krzewów. Jest też Góra Oliwna z drewnianą rzeźbą Chrystusa modlącego się przed męką i nieco oddalone kamienne figury śpiących Apostołów Piotra, Jakuba i Jana oraz most na rzece Cedron. Historyczne sceny z ostatnich dni Chrystusa przedstawiają ponadto dodatkowe kaplice: Wieczernik, Dwór Annasza, Dom Piłata, Pałac Kajfasza, Pałac Heroda.

15 kaplic różańcowych znajduje się na obrzeżu wzgórza, wzdłuż kalwaryjskiego muru. Każde pięć kolejnych kaplic symbolizujących tajemnice radosne, bolesne i chwalebne zbudowano w innym stylu i dlatego już z zewnątrz łatwo je rozróżnić. Dodatkowo wzniesiono kaplicę św. Heleny, która odnalazła Drzewo Krzyża Św, oraz grób Matki Bożej.

Na szczycie wzgórza stoi zbudowany w stylu neogotyckim kościół pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego.

To tu spotykają się co roku pątnicy przybywający do Piekar na pielgrzymkę mężczyznkobiet. W 2005 r. na wzgórzu stanął pierwszy w archidiecezji katowickiej pomnik papieża Jana Pawła II. Stoi on przy głównym wejściu na Kalwarię, gdzie "wita" pielgrzymów. Pomnik wykonał prof. Zygmunt Brachmański.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.